BẢN CÀI ĐẶT MU KINGDOM PHIÊN BẢN 15

Tải xuống 1 trong 4 đường dẫn dưới đây để cài đặt MU phiên bản 15

CHƯƠNG TRÌNH TẢI KÈM KHUYẾN NGHỊ

Nếu bạn tải chương trình cài đặt của game về bị chậm vui lòng thử các đường dẫn tải game dự phòng khác.
( Lý do: Có nhiều người cùng tải game 1 lúc cho nên tốc độ tải bị chậm đi )

Khuyến nghị: bạn nên dùng trình duyệt cốc cốc và phần mềm tải IDM để tải game nhanh hơn

Chú ý khi cài đặt MU: Bạn phải tắt các phần mềm – chương trình diệt virut khi cài đặt game MU